Συστήματα Στοιχημάτων

Υπολογίστε τις στήλες, τις αποδόσεις και τα κέρδη των συστημάτων στοιχήματος του δελτίου σας με όλους τους συνδυασμούς. Επιλέξτε ποσό στοιχήματος, ζητούμενα, αποδόσεις και αποτέλεσμα κάθε γεγονότος. Μπορείτε επίσης να ονοματήσετε τα γεγονότα για πιο εύκολη ανάγνωση και να δείτε σε γράφημα τα πιθανά κέρδη για όλους τους συνδυασμούς του στοιχήματος

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

Γεγονός 1
Γεγονός 2
Γεγονός 3
Γεγονός 4
Γεγονός 5
Γεγονός 6
Γεγονός 7
Γεγονός 8
Γεγονός 9
Γεγονός 10
Γεγονός 11
Γεγονός 12
Γεγονός 13
Γεγονός 14
Γεγονός 15
Γεγονότα: Στήλες: Επιτυχίες: Κόστος Στήλης: Κέρδος: